Evidenta Persoanelor

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

ELIBERARI DOCUMENTE LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI
PROGRAM DE LUCRU 08:30 – 16:30 08:30 – 16:30 08:30 – 18:30 08:30 – 16:30 08:30 – 16:30

AUDIENTE : MIERCURI – 11:00 – 12:00

DOCUMENTE NECESARE ELIBERARE CARTE DE IDENTITATE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate;
 • cartea de alegator(daca este cazul);
 • certificatul de nastere,original si copie;
 • certificatul de casatorie,in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor,original si copie;
 • hotararea de divort definitiva si irevocabila/certificatul de divort,dupa caz,original si copie;
 • certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate,in cazul sotului supravietuitor,original si copie;
 • certificatele de nastere ale copiilor cu virsta mai mica de 14 ani,dupa caz,original si copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciuliu,precum si,dupa caz,cel cu care se face dovada adresei de resedinta,original si copie;
 • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate(7 lei);
 • chitanta reprezentand taxa de nomenclatura stradala (7 lei).

 

STAREA CIVILA

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

ELIBERARI DOCUMENTE LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI
PROGRAM DE LUCRU 08:30 – 16:30 08:30 – 16:30 08:30 – 18:30 08:30 – 16:30 08:30 – 16:30

AUDIENTE : MIERCURI – 11:00 – 12:00

Acte necesare casatorie :

 1. Declaraţie de căsătorie, ce urmează a fi completată la serviciul stare civilă , în ziua depunerii actelor necesare încheierii căsătoriei;
 2. La depunerea actelor în vederea încheierii căsătoriei este obligatorie prezenţa viitorilor soţi.
 3. Căsătoria se va încheia după trecerea unui termen de 10 zile calendaristice, de la data publicării declarației de căsătorie.
 4. Căsătoria se încheie la serviciul de stare civilă al primăriei unde unul din viitorii soţi au domiciliul sau reşedinţa
 5. La încheierea căsătoriei este necesară prezenţa a doi martori, care se vor legitima cu actele de identitate valabile.
 6. La încheierea căsătoriei între cetățeni străini sau între aceștia și cetățeni români, dacă nu cunosc limba română, precum și în cazul în care unul sau ambii soți au handicap auditiv sau surdocecitate, se va folosi interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un proces verbal.

Cetățeni români cu domiciliul în România

 • act de identitate valabil (buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie)+xerox
 • certificat de nastere (original+xerox)
 • sentinta divort (original+xerox)
 • certificat de deces (original+xerox)
 • certificat de căsătorie anterioară (xerox)
 • certificat medical prenuptial ( valabil 14 zile de la data emiterii )
  • apt casatorie
  • fara prescurtari