Registrul de evidență al sistemelor individuale adecvate (fose septice)

In aplicarea Hotararii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea / inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, este necesara colectarea unor date  privind beneficiarii de fose septice de pe raza comunei Isalnita:

(1)Sistemele individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, denumite în continuare sisteme individuale adecvate, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. aj) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei reţele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.
(2)Prin excepţie de la alin. (1), pentru utilizatorii persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, pot fi autorizate sistemele individuale adecvate până la punerea în funcţiune a sistemelor publice de canalizare nou-înfiinţate, la care au obligaţia de a se racorda în termen de cel mult un an de la punerea în funcţiune a acestora.

Model formular de inregistrare a sistemului de colectare si epurare a apelor uzate –  Descarcă aici

Formularul il puteti trimite pe adresele de e-mail : contact@isalnita.ro sau achizitii@isalnita.ro

De asemenea puteti sa completati urmatorul chestionar online la adresa de aici.

 

Sari la conținut