HCL 2018

NR. HCLOBIECT HCLDOCUMENT
1acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Isalnita
2utilizarea excedentului bugetar al anului 2017
3modificarea statului de functii si a organigramei din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Isalnita
4aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
5acordarea de la bugetul local al comunei Isalnita a unei sume de bani reprezentand o parte din cheltuielile cu inmormantarea doamnei Iordache Maria
6aprobarea pentru anul 2018 a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav,incadrati cu contract individual de munca ,pe raza comunei Isalnita.
7aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes ce vor fi efectuate in anul 2018 de catre persoanele apte de munca,beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si lista bunurilor care conduc la excluderea acordarii ajutorului social.
8mandatarea reprezentantului Comunei Isalnita de a vota in Adunarea Generala a Asociatilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L. ,ordinea de zi
9aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea Comunei Isalnita,precum si stabilirea,constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii
10stabilirea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale "Administratie" utilizate in cadrul aparutului de specialitate al Primarului Comunei Isalnita
11aprobarea bugetului local al comunei Isalnita pe anul 2018
12mandatarea reprezentantului Comunei Isalnita de a vota in Adunarea Generala a Asociatilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L.,bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.,pentru anul 2018
13utilizarea excedentului bugetar al anului 2017
14mandatarea reprezentantului comunei Isalnita,de a sustine ,vota si aproba in Adunarea Generala a Asociatiei Salubris Dolj,modificarea in mod corespunzator a anexei nr. 14 "Tarifele pentru activitatile delegate" , din contractul de delegare nr. 1 / 29.03.2013 , tarife ce urmeaza a fi practicate de catre S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
15cesionarea partilor sociale ale ISA Cleaning Services S.R.L.
16aprobarea planului de paza al comunei Isalnita pe anul 2018
anexa la HCL nr. 16/2018
17aprobarea propunerii privind evaluarea activitatii secretarului comunei Isalnita,pe anul 2017
18aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Bloc de locuinte sociale - comuna Isalnita,str.Primverii,nr.132,jud Dolj (fost T14,P87) "
19aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei compusa din valoarea serviciilor / lucrarilor executate decontate sau nedecontate pana la 31.12.2017 si valoarea lucrarilor "rest de executat la obiectivul de investitii si "Sistem de canalizare comuna Isalnita"
20atribuirea contractului "Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare,respectiv colectarea si transportul deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri in judetul Dolj si operarea statiei de sortare si transfer Goicea" si a tarifelor aferente
21actualizarea tarifelor de inchiriere si concesionare a terenurilor si constructiilor apartinand comunei Isalnita
22aprobarea tarifului de inchiriere pentru microbuzul apartinand Comunei Isalnita
23aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Isalnita
24alegerea presedintelul de sedinta al Consiliului Local al comunei Isalnita pentru perioada martie - mai 2018 si iunie - august 2018
25alipirea unor suprafete de teren apartinand domeniului public al comunei Isalnita
26aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al comunei Isalnita "
27aprobarea unor normative proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti pentru autoturismele din dotare
28propunerea de modificare a Organigramei si statutului de functii al aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Isalnita.
29aprobarea modificarii Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
30modificarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru Comuna Isalnita
31aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I 2018
32aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019
33dezmembrarea a doua suprafete de teren apartinand domeniului public al comunei Isalnita
34desemnarea reprezentantului Comunei Isalnita in Adunarea Generala a Asociatilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
35mandatarea reprezentantului Comunei Isalnita de a vota in Adunarea Generala a Asociatilor S.C Salubritate Craiova S.R.L.,ordinea de zi
36numirea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Isalnita cu atributiile aferente in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurare a calitatii in educatie in unitatile de invatamant din comuna Isalnita
37aprobarea Regulamentului de selectie si numire a administratorului pentru proiectul "Infiintare incubator de afaceri in comuna Isalnita,judetul Dolj"
38aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul "Infiintare incubator de afaceri in comuna Isalnita,judetul Dolj"
39selectia administratorului Incubatorului Isalnita,in baza proiectului "Infiintare incubator de afaceri in comuna Isalnita,judetul Dolj"
40aprobarea contractului de administrare a incubatorului de afaceri Consiliul Local al comunei Isalnita
41aderarea comunei Isalnita la Asociatia Comunelor din Romania
42mandatarea reprezentantului Comunei Isalnita de a vota in Adunarea Generala a Asociatilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L. Craiova S.R.L.,ordinea de zi cu privire la demararea procedurilor de accesare a liniilor de finantare pentru achizitia de utilaje in sistem de leasing operational
43aprobarea situatiilor financiare ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L. la 31.12.2017 precum si mandatarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Isalnita,dl. Dascalu Tiberiu sa voteze in adunarea generala a asociatilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L. situatiile financiare la 31.12.2017
44aprobarea modificarii organigramei si statutului de functii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L.,pentru anul 2018
45mandatarea reprezentantului comunei Isalnita de a sustine,vota si aproba in Adunarea Generala a Asociatiei Salubris Dolj modificarea prin completare cu noile tarife a anexei nr. 14 - "Tarifele pentru activitatile delegate " , din contractul de delegare nr. 1 / 29.03.2013, tarife ce urmeaza a fi practicate de catre S.C. Salubritate Craiova S.R.L. si aprobarea actului aditional la contractul de delegare a gestiunii pentru unele activitati ale serviciului de salubrizare a localitatilor membre ale Asociatiei Salubris Dolj nr. 1 / 29.03.2013,privind modificarea prin completare cu noile tarife a Anexei nr. 14 - "Tarifele pentru activitatile delegate ".
46aprobarea situatiilor financiare ale S.C. Industrial Park Isalnita S.R.L. la 31.12.2017 precum si mandatarea administratorului societatii sa semneze situatiile financiare la 31.12.2017
Sari la conținut