Documente necesare in vederea obtinerii accesului celor interesati la locuinta sociala

08-04-19 Administrator 0 comment

Conform legii locuintei nr. 114/1996 din 11 octombrie 1996,persoanele interesate in vederea obtinerii unui loc la blocul de locuinte sociale au nevoie de urmatoarele:

Art. 42

Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană,realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.

Venitul net lunar pe familie se stabileşte pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale.

Declaraţiile de venit, făcute cu nesinceritate, atrag răspunderea materială sau penală, după caz.Sari la conținut