Anunț privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței si supliment pentru energie

Descarcă model cerere aici…

Descarca PDF inteligent aici..

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

01 NOIEMBRIE 2022 – 31 MARTIE 2023

 

 • Copie BI/CI pentru membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani.
 • Copie a certificatelor de nastere pentru membrii familiei care nu au implinit varsta de 14 ani.
 • Copie certificat casatorie.
 • Hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii (daca este cazul).
 • Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator (daca este cazul).
 • Copie dupa hotararea judecatoreasca de divort sau certificat de deces atunci cand e cazul.
 • Titlul de proprietate, actul de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, contract de donatie,etc.
 • Adeverinta elev/student.
 • Adeverinta de salariu, cuprinzand salariul net din luna anterioara depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masa sau specificatia “nu beneficiaza de tichete de masa”).
 • Cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioara depunerii cererii.
 • Cupon indemnizatie somaj din luna anterioara depunerii cererii.
 • Decizii de impunere din care sa rezulte veniturile realizate din activitati independente sau chirii.
 • Adeverinta privind veniturile realizate din dividente, parti sociale.
 • Adeverinta sau cupon (dupa caz) pentru beneficiarii de indemnizatii si stimulente pentru cresterea copilului.
 • Adeverinta privind veniturile realizate din terenul arendat.
 • Adeverinta privind acordarea subventiei de la APIA.
 • Copie dupa certificatul de inmatriculare al autoturismului (daca este cazul).
 • Certificat fiscal.
 • Extras cont (dovada venituri).
 • Declaratii pe propria raspundere date in fata Primarului Comunei Isalnita pentru toti membrii familiei majori care nu realizeaza niciun fel de venituri.
 • Adeverinta teren cu suprafata cultivata cu legume valorificate conform atestatului de producator si a carnetului de comercializare.
 • Factura lunii anterioare pentru solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si energie electrica.

Dosar cu sina.

 

 

 1. MĂSURI DE SPRIJIN CONFORM LEGII NR. 226/2021-CONSUMATORUL VULNERABIL

A1. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (sezonul rece)

Cui se adreseaza?

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

 

A2. SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE (lunar, tot anul)

Cui se adresează?

 • familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei /persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure.
 • tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței.
 • Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

 

CARE SUNT TIPURILE DE ENERGIE

PENTRU CARE SE ACORDĂ MĂSURILE DE SPRIJIN?

 • termică în sistem centralizat
 • electrică
 • gaze naturale
 • combustibili solizi și/sau petrolieri

 

CARE SUNT CONDIȚIILE DE ACORDARE

PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE?

 • numai pentru un singur sistem de încălzire
 • numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei
 • numai pentru o singură locuinţă (pentru locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă)
 • numai titularului contractului/convenţiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul
 • numai consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzireau fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică)

 

CARE SUNT SUMELE DECONTATE SI PLAFOANELE DE VENITURI PRIVIND AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ?

Venit mediu lunar

pe membru de familie sau persoana singură

Suma decontată de AJPIS furnizorului

(% din valoarea prevăzută de lege, dar nu mai mult de valoarea totală a facturii)

Mai mic de 200 lei 100%
Intre 200,1 si 320 lei 90%
Intre 320,1 si 440 lei 80%
Intre 440,1 si 560 lei 70%
Intre 560,1 si 680,1 lei 60%
Intre 680,1 lei si 920 lei 50%
Intre 920, 1 si 1040 lei 40 %
Intre 1040,1 lei si 1160 lei 30%
Intre 1160,1 si 1280 lei 20%
Intre 1280,1 si 1386 lei –pe membru de familie 10%
Intre 1280,1 si 2053 lei pentru persoana singura 10%

 

CARE SUNT SUMELE DECONTATE PRIVIND SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE ?

Sursa de energie utilizată Suma fixa acordată lunar (lei)
Energie electrica 30 lei
Gaze naturale 10 lei
Energie termica 10 lei
Combustibili solizi si/sau petrolieri 20 lei
EXCEPȚIE
Atunci când singura sursa de energie utilizată este cea electrică 70  lei (lunar)

 

De exemplu: Dacă o familie se încălzește cu energie termică, pentru prepararea hranei folosește gazele naturale, iar pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de 10lei+10lei+30lei = 50 lei.

Ceea ce înseamnă că suplimentul se acordă cumulat, în funcție de sursele de energie utilizate.

 

CUM POT OBȚINE AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE/ SUPLIMENTUL

PENTRU ENERGIE?

Prin completarea aceluiași formularului de cerere-declarație pe propria răspundere, similar celui utilizat anii anteriori.

 

UNDE GĂSESC FORMULARUL DE CERERE-DECLARAȚIE

PE PROPRIA RĂSPUNDERE?

 • La sediul primăriei localității pe raza careia se află locuința
 • Pe pagina de Internet a primăriei localității pe raza careia se află locuința, a agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială/municipiului București, precum si a Ministerului Muncii si Protecției Sociale

 

CUM COMPLETEZ FORMULARUL?

În formular se vor menționa corect următoarele informații:

 • toți membrii familiei
 • toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii
 • toate bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, numărul de camere ale locuinței
 • sistemul de încălzire utilizat
 • toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie*

*Se vor completa toate câmpurile astfel încât să cuprindă toate informațiile prevăzute în ANEXA 4 la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

 

CINE MĂ POATE AJUTA SĂ COMPLETEZ FORMULARUL?

 • Asistentul social din cadrul primăriei
 • VERDE CONSUMATOR VULNERABIL: 0800.86.86.22

 

UNDE DEPUNE FORMULARUL?

La primăria pe raza căreia are locuința solicitantul, astfel:

 • personal
 • electronic
 • transmis prin poștă

Persoanele care vor utiliza formularul de cerere-declarație pe propria răspundere în format electronic de tip PDF inteligent, îl vor putea completa direct pe calculatorul personal, și ulterior:

 • îl pot lista, semna și apoi depune/transmite prin poștă către primărie;
 • îl pot semna electronic ori scana, după caz, și transmite electronic către primării

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

 

 1. Ajutorul pentru încălzirea locuinței

Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei, pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece (perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor).

Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzire se depun până la data de 15 octombrie la primăria localității pe raza careia se află locuința solicitantului. Depunerea solicitărilor se poate face și după această dată, pe parcursul sezonului rece, după cum urmează:

– până la data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna respectivă;

– după data de 20 ale lunii,  acordarea dreptului se va realiza începând cu luna următoare.

 

 1. Suplimentul pentru energie

Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei vor putea solicita suplimentul pentru energie. Acesta se acordă lunar, în sumă fixă, pe toată perioada anului și vizează consumul de energie electrică, de combustibili solizi şi petrolieri și de gaze naturale şi energie termică.

Sari la conținut